chúng tôi đã tham dự cao su dubai & triển lãm nhựa

1

Trong năm 2012, chúng tôi đã tham dự cao su & nhựa triển lãm Dubai trong sáu ngày. Trong thời gian này

thời gian, chúng tôi đàm phán với nhiều khách hàng cũ và đã biết nhiều khách hàng mới.


post time: Jul-23-2018