chúng tôi đã tham dự triển lãm ngành công nghiệp khai thác mỏ của Nga

2

Trong năm 2015, chúng tôi đã tham dự triển lãm ngành công nghiệp khai thác mỏ của Nga, kéo dài trong 5 ngày. Suốt trong

giai đoạn này, chúng tôi đã gặp nhiều khách hàng mới và chuẩn bị thực hiện cho việc mở thị trường Nga.


post time: Jul-23-2018