chúng tôi đã tham dự triển lãm công nghiệp Hanover ở Đức

3

Trong năm 2016, chúng tôi đã tham dự triển lãm công nghiệp Hanover ở Đức trong vòng 5 ngày. Trong khoảng thời gian này,

chúng tôi đã nhận biết nhiều khách hàng mới và đã chuẩn bị cho việc mở thị trường châu Âu.


post time: Jul-16-2018