موږ په جرمني کې د Hanover صنعتي نندارتون کې ګډون وکړ

3

په 2016 کال، موږ د 5 ورځو کې په جرمني کې د Hanover صنعتي نندارتون کې ګډون وکړ. په دغه موده کې،

موږ ترلاسه ته څو نوي پېرېدونکي پوه او د اروپا په بازارنو پرانيستلو جوړ تیاریو.


ليکنه د وخت: Jul-16-2018