ਸਾਨੂੰ ਰੂਸੀ ਖਨਨ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ

2

2015 ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਸੀ ਖਨਨ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ. ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰੂਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ.


ਪੋਸਟ ਵਾਰ: ਜੁਲਾਈ-23-2018