Бид ОХУ-ын уул уурхайн салбарын үзэсгэлэн оролцлоо

2

2015 онд бид ОХУ-ын уул уурхайн салбарын үзэсгэлэн, 5 хоногийн турш үргэлжилсэн оролцов. үед

Энэ хугацаанд бид уулзсан ОХУ-ын зах зээлийг нээх олон шинэ худалдан авагчдыг болон хийсэн бэлтгэл.


Post цаг: Нийтэлсэн-23-2018