Бид Германд Hanover аж үйлдвэрийн үзэсгэлэн оролцлоо

3

2016 онд бид 5 хоногийн турш Германд Hanover аж үйлдвэрийн үзэсгэлэн оролцов. Энэ хугацаанд

Бид олон шинэ хэрэглэгчиддээ мэдэж авсан болон Европын зах зээлийг нээх бэлтгэл хийсэн.


Post цаг: Нийтэлсэн-16-2018