присуствувавме на Дубаи гума и пластика изложба

1

Во 2012 година, присуствуваше на Дубаи гума и пластика изложба за шест дена. Во текот на овој

период, преговара со многу стари клиенти и се запознав многу нови клиенти.


Време на мислењето: Jul-23-2018