ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າປູກຢາງພາລາ dubai ແລະງານວາງສະແດງຢາງ

1

ໃນປີ 2012, ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າປູກຢາງພາລາແລະຢາງວາງສະແດງ dubai ເປັນເວລາຫົກມື້. ໃນລະຫວ່າງນີ້

ໄລຍະເວລາ, ພວກເຮົາເຈລະຈາກັບລູກຄ້າມີອາຍຸຫຼາຍແລະໄດ້ຮັບຮູ້ລູກຄ້າໃຫມ່ຈໍານວນຫຼາຍ.


ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປສະນີ: Jul-23-2018