ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າງານວາງສະແດງອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລັດເຊຍ

2

ໃນປີ 2015, ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າງານວາງສະແດງອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ລັດເຊຍ, ທີ່ມີ lasted ສໍາລັບເວລາ 5 ມື້. ໃນລະຫວ່າງການ

ໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ພົບ ລູກຄ້າໃຫມ່ຈໍານວນຫຼາຍແລະເຮັດການກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕະຫຼາດລັດເຊຍ.


ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປສະນີ: Jul-23-2018