ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານວາງສະແດງ Hanover ອຸດສາຫະກໍາໃນເຢຍລະມັນ

3

ໃນປີ 2016, ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າງານວາງສະແດງອຸດສາຫະກໍາຮັນໂນເວີໃນເຢຍລະມັນເປັນເວລາ 5 ມື້. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນີ້,

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າລູກຄ້າໃຫມ່ຈໍານວນຫຼາຍແລະໄດ້ກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕະຫຼາດເອີຣົບ.


ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປສະນີ: Jul-16-2018