អំពី​ពួក​យើង

Ningbo ពន្លឺថ្ងកៅស៊ូនិងបាស្ទិសហបច្ចេកវិទ្យា។ , LTD

Ningbo Sunshine Rubber And Plastic Tech Co.,Ltd is Located In Ningbo Of Zhejiang Provinice,Which Is A National “Aaaa”Scenic Tour Area And Has Been Named As “Town Of Belt Industry In China”.

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2005 គ្របដណ្តប់ហេតុអ្វីបានជា Meters.We មាន 45000 ចុះឈ្មោះ Capitalof Rmb15000000 ហើយថេរទ្រព្យសកម្មយន់ 15000000, staffing កម្មករជាង 300 នាក់។

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបង្កើតជាចម្បងខ្សែក្រវាត់ផ្ទេរ, រ V ខ្សែក្រវាត់, Tranmission ខ្សែក្រវាត់, ដោយស្វ័យប្រវត្តិម៉ាត់។