ما لاستیک دبی و نمایشگاه های پلاستیکی با حضور

1

در سال 2012، دبی لاستیک و پلاستیک نمایشگاه به مدت شش روز حضور داشتند. در طی این

دوره، ما با بسیاری از مشتریان قدیمی مذاکره و می دانم که بسیاری از مشتریان جدید است.


زمان ارسال: ژوئیه-23-2018