ما نمایشگاه صنعت معدن روسیه حضور داشتند

2

در سال 2015، ما نمایشگاه صنعت معدن روسیه است، که به مدت 5 روز به طول انجامید حضور داشتند. در حین

این دوره، ملاقات ما بسیاری از مشتریان جدید و آماده سازی ساخته شده برای باز کردن بازار روسیه.


زمان ارسال: ژوئیه-23-2018