assistim a la goma de Dubai i exposició plàstica

1

El 2012, vam assistir a l'exposició de cautxú i plàstic Dubai durant sis dies. durant aquest

període, hem negociat amb molts clients antics i van donar a conèixer a molts nous clients.


Data de Publicació: Jul-23-2018