присъствахме на Руската минна индустрия изложбата

2

През 2015 г. посещава Руската минна индустрия изложението, което е продължило в продължение на 5 дни. По време на

този период, когато се срещнахме много нови клиенти и извършена подготовка за отваряне на руския пазар.


Мнение време: Jul-23-2018