присъствахме индустриалната изложба Хановер в Германия

3

През 2016 г., ние присъстваха индустриалната изложба Хановер в Германия в продължение на 5 дни. През този период,

се запознахме с много нови клиенти и да направи подготовката за отваряне на европейския пазар.


Мнение време: Jul-16-2018